Gebrokennieuw3

Hoe wordt een evenwichtsstoornis behandeld?

Het eerste wat een arts zal doen om een evenwicht stoornis te behandelen is het bepalen of uw duizeligheid wordt veroorzaakt door een medische aandoening of medicatie. Als dit het geval is, zal uw arts de behandeling van de aandoening veranderen of een ander geneesmiddel voorschrijven.

Uw arts kan ook andere manieren van dagelijkse activiteiten uitleggen om er zo voor te zorgen dat u minder risico op letsel heeft, en om er voor te zorgen dat u minder last heeft van uw evenwichtsstoornis. Voorbeelden van deze dagelijkse activiteiten zijn autorijden, wandelen naar boven of beneden de trap op lopen en het gebruik van de badkamer. Als u BPPV heeft, kan uw arts een reeks eenvoudige bewegingen geven, de zogenaamde Epley manoeuvre. Dit is om de otoconia vanhet halfronde kanaal te trainen. Je begint met de Epley manoeuvre van rechtop zitten, met de hulp van een getrainde therapeut gaat u dan snel op uw liggen, dan draait u uw hoofd naar een kant. Daarna wacht u een minuut of twee voordat u weer gaat zitten. (zie figuur 3). Voor sommige mensen, zal deze sessie alles zijn wat nodig is. Voor anderen kan het nodig zijn om de procedure meerdere malen thuis te herhalen om hun duizeligheid te verlichten.

Als de ziekte van Menière bij u gediagnosticeerd is, kan uw arts wijzigingen in uw dieet geven, zoals het verminderen van het gebruik van zout in uw eten en het beperken van alcohol en cafeïne. Niet roken kan ook helpen. Sommige anti-misselijkheid medicijnen kunnen de symptomen verlichten, maar ze kunnen u ook slaperig maken. Andere medicijnen, zoals het antibioticum gentamicine of corticosteroïden, kunnen worden geïnjecteerd achter het trommelvlies om zo het binnenoor te bereiken. Hoewel gentamicine helpt bij duizeligheid, vernietigt het zo nu en dan zintuigcellen in het slakkenhuis en veroorzaakt permanent gehoorverlies. Het risico van gehoorverlies kan worden verlaagd, indien er een kleine dosis van gentamicine wordt gegeven. Corticosteroïden veroorzaken geen gehoorverlies, maar er is een onderzoek gaande om te bepalen of ze even effectief zijn als gentamicine. Chirurgie kan soms helpen, bij een ernstig geval van de ziekte van Menière.

Leave a Reply